Wszystko, co musisz wiedzieć o słupkach prowadzących

W poniższym artykule tłumaczymy, czym różnią się słupki drogowe przeszkodowe od parkingowych, składanych pachołków. Jaką pełnią funkcję? Czy są rozmieszczane zawsze według identycznego schematu? Jako ich doświadczony producent przybliżamy najważniejsze informacje, w praktyczny sposób opisując bariery czy blokady, które od lat dostarczamy klientom w całej Polsce.

Słupki prowadzące – czym są i jak je rozpoznać?

Jaką funkcję pełnią słupki prowadzące? Ich podstawowe zadanie polega na pomocy kierowcom w określeniu, jak szeroka jest droga i którędy dokładnie przebiega w planie i łukach. To szczególnie przydatne, gdy pogarszają się warunki atmosferyczne lub zapada zmierzch. Stosuje się je na drogach:

 • krajowych,
 • wojewódzkich,
 • odcinkach dróg powiatowych i gminnych (zalecane minimum dotyczy łuków poziomych o promieniach od 450 cm).

Nie stosuje się ich:

 • w miastach,
 • przy drogach z chodnikami.

Rodzaje drogowych słupków prowadzących

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozróżniamy następujące słupki prowadzące:

 • U-1a – stojące samodzielnie na poboczach dróg, wysokie na 150 cm (montowane w gruncie) lub 100 cm (montowane nad poboczem),
 • U-1b – zakładane nad barierą drogową, wysokie na 40 cm.

Standardowo ich przekrój ma formę trapezu, ale dopuszcza się warianty wypukłe czy dwuwypukłe. Ważne, aby były wyposażone w elementy odblaskowe o następujących parametrach:

 • czerwone tło,
 • szerokość 4 cm, wysokość 20 cm,
 • czerwone – prawa strona jezdni,
 • białe – lewa strona jezdni.

Omawiane słupki U-1a lub U-1b są też nośnikiem opcjonalnych informacji na temat pikietażu i numeru drogi oraz najbliższego miejsca z telefonem alarmowym (symbol słuchawki).

Słupki prowadzące – rozmieszczenie, odległość

Po obu stronach drogi słupki powinny znajdować się w odległości 1 m od krawędzi:

 • jezdni,
 • pasa awaryjnego postoju,
 • pobocza twardego.

Możliwe jest skrócenie odległości do maksymalnie 0,5 m, jeżeli zmuszają do tego szczególne warunki terenowe. Istotą słupków prowadzących jest ich umieszczanie równoległe do krawędzi, w jednej linii, tak aby tworzyły spójne oznaczenie dla kierowców, które jest niezwykle istotne dla zachowania bezpieczeństwa jazdy.

Formalne znaczenie słupków prowadzących

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, słupki prowadzące nie są znakami drogowymi. Klasyfikuje się je jako urządzenia BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mają więc taki sam status jak np.:

 • progi zwalniające,
 • zapory,
 • tablice ostrzegawcze,
 • kładki,
 • lustra.

Aktami prawnymi regulującymi kwestię urządzeń BRD są:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Co to jest pikietaż drogi?

Pod pojęciem „pikietaż” (kilometraż), które pojawiło się wcześniej w artykule, kryje się określanie miejsca na drodze. Polega to na oznaczaniu odległości od początku drogi. W Polsce do pikietażu wykorzystuje się słupki prowadzące co 100 m. Uwaga! Wyjeżdżając poza nasz kraj, można spotkać się z innymi sposobami oznaczeń.

W ramach pikietażu pojawiają się następujące oznaczenia:

 • liczba km od początku drogi,
 • liczba m od ostatniej pełnej liczby km,
 • numer drogi.

Słupki – nie tylko prowadzące

W artykule przybliżamy oznaczenia znane z dróg wojewódzkich czy krajowych, ale warto wspomnieć też o elementach, które spotyka się w miastach. To między innymi plastikowe słupki parkingowe, których rozmieszczanie i wykorzystywanie nie jest precyzyjnie określone literą prawa. Można je kupować i stosować na prywatnej posesji, np. parkingu biura lub restauracji.

Dostępne są zarówno warianty betonowe czy metalowe, jak i składane, plastikowe. O ile konstrukcje BRD są wymagane dla zachowania bezpieczeństwa na drogach, o tyle zwykłe pachołki mają funkcję użytkową, organizują przestrzeń, ułatwiają ruch i postój przy wybranej posesji. Stanowią element małej architektury – jak ławki parkowe czy blokady miejsc parkingowych.

Sprawdź naszą ofertę!

Znasz już wszystkie najważniejsze fakty na temat słupków prowadzących montowanych po obu stronach dróg w całej Polsce. W razie potrzeby warto zamawiać je u sprawdzonego dostawcy, oferującego atrakcyjny cennik. W naszej ofercie znajduje się wiele konstrukcji niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa – nie tylko na drogach, lecz również np. w halach i magazynach. Zapoznaj się z nią już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.